Polityka prywatności i plików cookies 

Dzień dobry! 

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących. 

Informacja formalna na początek: administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Fotoporcelana.net Grzegorz Zimny 

ul. Połaniecka 17C 

53-403 Wrocław 

NIP: 899-216-08-85, REGON: 020981318 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, takich jak prowadzenie konta użytkownika, składanie zamówień i obsługa umów, rozpatrywanie reklamacji i odstąpień, wypełnianie obowiązków prawnych podatkowych, wysyłka newslettera, sprawy dotyczące roszczeń, analiza, statystyka, marketing itp. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnego celu. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w dalszej części Polityki prywatności. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres info@fotoporcelana.net 

# 1: Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:  

Fotoporcelana.net Grzegorz Zimny 

ul. Połaniecka 17C 

53-403 Wrocław 

NIP: 899-216-08-85, REGON: 020981318 

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej fotoporcelana.net 

W zakresie profilów w mediach społecznościowych związanych z naszą stroną internetową, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dostawca serwisu społecznościowego jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem danego profilu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych znajdziesz tutaj: 

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych? 

W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe.  

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail info@fotoporcelana.net W zakresie mediów społecznościowych możesz dodatkowo kontaktować się bezpośrednio z administratorami serwisów społecznościowych, w których prowadzimy swoje profile.  

# 3: W jakich celach przetwarzamy dane osobowe? 

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, wraz z bardziej szczegółowym omówieniem. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania: 

 

Cel przetwarzania 

Omówienie celu przetwarzania 

Podstawa prawna 

Obsługa konta użytkownika 

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta określone w formularzu rejestracyjnym. 

Podanie danych jest warunkiem założenia konta. 

W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, zgodnie z dostępnymi opcjami w ramach konta.  

Ponadto nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika. 

Dane przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi konta użytkownika. Po usunięciu konta użytkownika dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z usługą konta użytkownika.  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Realizacja zamówienia i obsługa umowy 

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji określone w formularzu zamówienia. 

Podanie danych jest warunkiem złożenia zamówienia. 

Ponadto system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie. 
Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina pobrania (w przypadku treści cyfrowych). 

W związku z zawarciem umowy może przetwarzać również Twoje inne dane osobowe także po to, aby wykonać świadczenia przewidziane w umowie, jaka została zawarta. Zakres tych danych zależy od tego, które dane osobowe są potrzebne do wykonania umowy. 

W sytuacji, gdy otrzymujemy Twoje dane w ramach wykonywania umowy np. od podmiotu, który Cię zatrudnia, opieramy taki proces przetwarzania danych na prawnie uzasadnionym interesie, jaki w tym przypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi zawartej umowy. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane identyfikujące oraz dane kontaktowe. 

Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy. Po wykonaniu umowy, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych. 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Działania podejmowane w celu dokończenia zamówień przez klientów 

W związku z tym, że niektórzy klienci rozpoczynają składanie zamówienia, lecz go nie finalizują (nie zatwierdzają zamówienia i nie zawierają umowy z nami), możemy podejmować działania, które będą służyły temu, aby nasi klienci dokończyli proces zakupowy.  

W tym celu możemy przykładowo wysyłać wiadomości e-mail zawierające informacje o niedokończonym zamówieniu oraz zachętę do sfinalizowania transakcji.  

Na potrzeby opisanych działań możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak informacje podane w trakcie składania zamówienia, w szczególności Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także informacje o zawartości koszyka, dacie rozpoczęcia transakcji oraz inne dane pozostawione w związku z rozpoczętym procesem zakupowym.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ działania te zmierzają do zawarcia umowy. Ponadto upatrujemy podstawy przetwarzania w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jaki w tym przypadku stanowi zwiększanie sprzedaży.  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO